Handlerkurs sammen med griffon.

Søndag 25 oktober var det tid for nytt handlerkurs og jeg hadde gleden av å få bli litt bedre kjent med rasen Griffon. Det eneste som skiller de tre griffonvariantene fra hverandre er farge og pels. Griffon belge er strihåret og finnes i fargene sort og sort/tan. Griffon Bruxellois er strihåret i fargen rød og Petit Brabançon finnes i fargene rød, sort og sort/tan.

Rasen er nysgjerrig, modig og lettlært, og også avbalansert og våken. En herlig avbalansert liten hund.

Jeg hadde en helt fantastisk gruppe på kurset, som var engasjerte og interesserte i å lære mer om hvordan man på best mulig måte kan vise frem sin hund på utstilling.

Trenger vi egentlig og trene til utstilling? Hunden skal jo bare gå i en ring og stå på bordet...

Spør du meg så er utstilling så mye mer. Hunden skal lære seg å være inne i en hall med mange andre hunder og mennesker. Gjerne med en eier som oppfører seg anerledes enn til det daglige. Hunden skal gå på ulikt underlag, med fremmede hunder foran og bak seg. Den skal lære seg å gå i riktig tempo og med en stolt holdning. Den skal lære seg og stå på et bord og la seg håndtere av dommeren.

Men hånden på hjertet, hvem av oss ville meldt på hunden til spor eller agility uten å ha trent på forhånd?

Utstilling er noe vi har valgt å gå på, har vi spurt hunden om den vil på utstilling? Vi kan lese oss til hva som forventes av oss på en utstilling. Vi kan spørre og få svar. Men hva med hunden? Den må lære gjennom erfaring og trening. Så for å kunne gi hunden det beste utgagspunktet for å lykkes i ringen må vi trene.

Vi må gi hunden en forståelse av hva som forventes av den. Når hunden er forberdt og vet hva den skal gjøre, så gir det trygghet. Hunden lærer gjennom erfaring. Ved å trene sammen med sin hund, så får man et godt samarbeid. Man kan jobbe som et godt team i ringen, for det er handlers ansvar for hvordan hunden pressenteres i ringen.

Som handler har du ansvar for hvordan din hund pressenteres på utstilling. Du skal få frem det beste i din hund. For å kunne få frem det beste i din hund, så må du kunne "lese" hva din hund trenger for å lykkes.

Noen hunder trenger en del støtte fra sin handler, trygghet og en tydelig kommunikasjon. Andre igjen er mer selvstendig. Noen trenger belønning som godbit, ros osv. Andre vil jobbe for lek.

Som handler må du bli god på å takle stress. Det kan skje så mye uforutsett på en utstilling. En del blir man trygg på gjennom erfaring. Med erfaring så blir man bedre på å forutse situasjoner, man tar forhåndsregler og takler bedre det som måtte komme.

Man må bli god på å ta raske avgjørelser. Det kan oppstå uventede situasjoner, der man må være rask med å ta en avgjørlse. Jo mer erfaring man har, jo bedre blir man på dette.

Treffe med timing er viktig. Du har ca 3 min med tid i ringen. De må brukes på best mulig måte. Men aller viktigst er at du som handler skal gi hunden en god opplevelse i ringen.

Så hvordan trene til utstilling?

Bygg opp gode rutiner. Det blir trygt, forutsigbart og gjenkjennelig for deg og hunden. Her må vi se hva den enkelte hund trenger.

Når du trener med hunden din så vær tydelig. Hunden forstår lite av gråsoner. Vit hva du skal trene på, for da vet du hva du skal belønne. Jeg spør ofte ekvipasjene jeg har på kurs, hva belønnet du nå? Vet ikke kan jeg få til svar... Men du gav jo hunden pølse? Så da har man belønnet en atfderd, uten å vite hva den er. Ikke rart at hunden blir forvirret.

Når jeg trener med mine hunder så bruker jeg positiv forsterker, ros, godbit, lek. Noe som hunden liker og som den oppfatter som en belønning. Om hunden er proppmett, så er det ikke sikkert at pølse er noe som oppfattes som positivt. Er hunden litt redd brå lek, ja da er ikke det en positiv forsterker. Så du må vite, hva er det min hund liker.

Fortell hunden hva det er du ønsker at den skal gjøre. Bestem deg for hva du vil trene på f.eks at hunden får en god start når den skal begynne å gå, da vet du hva du skal trene på og hva du skal belønne.

Varier belønningen etter hundens innsatts. Er det noe nytt som hunden skal lære, så må man belønne ofte, for at hunden skal forstå hva det er du ønsker fra den. Så når hunden forstår øvelsen, så kan man kreve litt mer før belønnigen kommer. Man kan også, når hunden kan øvelsen, belønne etter hundens innsatts. Er den knall bra er det ros, godbit og masse belønning. Er det en halvhjertet innsatts kan man rose "bra", men f.eks ingen godbit. Da vil hunden jobben hardere for å få godbiten nestegang.

Start treningen i trygge omgivelser, med lite forstyrrelser. Så når hunden kan øvelsen, så kan man legge på forstyrrelser og trene på nye plasser.

Ta gjerne med unge hunder på utstilling. La de oppleve lyd, lukter osv på en trygg måte. På slutten av dagen når det roer seg , så kan man trene de litt i de tomme ringene.

Tren i korte økter, blir hunden alt for sliten så har man ikke samme gode effekten om man trener effektivt og bra enn lenge og kjedelig.

Tren på det som er utfordrende. Ofte vil man trene på det hunden kan. Det gir mestrings følelse og det er gøy for eier og hund. Men tren på det som er utfordrende og evt avslutt treningen med noe som hunden kan. Da får man en god avsluttning på trening og det siste man husker er at man fikk til en øvelse som man fikk belønnet godt.

Varier treningen så den blir spennende for deg og hunden din.

Kurset tar for seg hvordan man kan legger opp utstillingsdagen både for handler og hund. Hvilke forberedelser man bør gjøre.

Jeg går gjennom hvordan man på best mulig måte kan vise frem sin hund i ringen. Her er det både teori og praktisk trening med egen hund.

Jeg snakker også om å være bevist på seg selv, hvordan man reagerer og hvordan man påvirker hunden.

Vi forbereder hunden på det som møter den i utstillingsringen, men vi må også forberede oss selv på det som møter oss. Det er utrolig viktig at vi er bevist på hva vi overfører til hunden.

Finne en balanse mellom indre og ytre press.

Hvordan påvirkes vi av våre omgivelser? Trenings miljø, trenings kompis, press, forventninger fra andre, hvordan påvirker dette oss i og utenfor utstillings ringen?

Gjennom dette kurset ønsker jeg å motivere og inspirere, så du kan bli en trygg handler og jobbet i et godt team sammen med din hund på utstilling.